Clinical Guidelines

Τα έλκη του κερατοειδή, ανεξάρτητα από την αιτιολογία τους, μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό: τη δυνατότητα να προκαλέσουν ταχεία και καταστροφική απώλεια όρασης. Περίπου το 50% των…
Παρά τις προόδους στη χειρουργική του καταρράκτη και στη βιομετρία, η εσφαλμένη δύναμη των ενδοφακών που εμφυτεύονται παραμένει μία από τις πιο συχνές αιτίες της ανταλλαγής τους.…
Εξαίρεση ενός διαυγούς κρυσταλλοειδούς φακού χωρίς την παρουσία κλινικά σηµαντικού καταρράκτη, µε ή χωρίς ένθεση ενδοφακού έχει περιγραφεί για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωµαλιών. Τα πλεονεκτήµατά…
Συµπτωµατική υποδιόρθωση ή υπερδιόρθωση Απώλεια καλύτερα διορθούµενης οπτικής οξύτητας Οπτικές εκτροπές, συµπεριλαµβανοµένων παροδικό ή µόνιµο θάµβος ή φωτεινές άλος/ φαινόµενο τουφωτοστέφανου, ιδιαίτερα τη νύχτα Εισαγωγή…
Υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένοι ενδοφακοί που µπορούν να τοποθετηθούν χειρουργικά στον πρόσθιο θάλαµο και οι οποίοι µπορούν να στηρίζονται στην ίριδα, ή τοποθετούνται στον οπίσθιο θάλαµο µπροστά…
Ο ασθενής θα πρέπει να ενηµερώνεται για τους δυνητικούς κινδύνους, τα οφέλη και τις εναλλακτικές κατά τη διάρκεια και µεταξύ των διαφόρων διαθλαστικών διαδικασιών που…
H ενδοφθάλμια διαθλαστική χειρουργική αποτελεί την εκλεκτική χρήση ενός ενδοφακού σε έναν µε φακικό οφθαλµό, ή την περίπτωση της εκλεκτικής διαθλαστικής ανταλλαγής του κρυσταλοειδούς φακού…
Οι διαδικασίες Αστιγµατικών Κερατοτοµών (AK) περιλαµβάνουν είτε τις εγκάρσιες είτε τις τοξοειδείς τοµές στην περιφέρεια του κερατοειδή για να αλλάξουν την καµπυλότητά του για τη…
Η διαδικασία ένθεσης ενδοστρωµατικών κερατοειδικών δακτυλίων περιλαµβάνει την τοποθέτηση πλαστικών τοξοειδών τµηµάτων σε κανάλια που δηµιουργούνται στο στρώµα της µέσης περιφέρειας του κερατοειδή. Το κεντρικό…
Τα τελευταία χρόνια εφαρµόζεται µια καινούργια τεχνική διαθλαστικής χειρουργικής οπού δεν χρησιµοποιείται το excimer laser. Όλη η επέµβαση γίνεται αποκλειστικά µε την χρήση femtosecond laser.…
Μετά από PRK Επαναληπτικές επεµβάσεις µέτα από PRK δεν θα πρέπει να γίνονται πριν να σταθεροποιηθεί η διάθλαση, η θολερότητα του κερατοειδούς και η κερατοειδική…
Αν και η πραγματική επίπτωση της προοδευτικής κερατοειδικής εκτασίας µετά το LASIK παραµένει απροσδιόριστη, οι εκτιµήσεις κυµαίνονται από 0,04% έως 0,6%. Είναι µια σοβαρή επιπλοκή…
To DLK (Diffuse Lamellar Keratitis) μπορεί να προκύψει µετά από LASIK, συνηθέστερα κατά τις πρώτες ηµέρες µετά την επέµβαση αλλά µπορεί να εµφανιστεί και αργότερα…
Η ανάπτυξη επιθηλίου στο interface µπορεί να παρουσιαστεί µετά από την πρώτη επέµβαση άλλα συνήθως εµφανίζεται µετά από επαναληπτική επέµβαση (retreatment). Μικρή περιφερική ανάπτυξη που…
Αν οι ραβδώσεις που θα σχηµατιστούν είναι µικρές (microstriae), περιφερικές και δεν επηρεάζουν την οπτική οξύτητα χρειάζονται µόνο παρακολούθηση. Ωστόσο, αν οι ραβδώσεις είναι σηµαντικές…
Επιπλοκές που συνδέονται µε την δηµιουργία κρηµνού µε τη χρήση του µικροκερατόµου: Ατελής κρηµνός (οφείλεται σε ηµιτελές πέρασµα του µικροκερατόµου ή σε ξαφνική διακοπή της…
Η θόλωση του κερατοειδούς (haze) είναι η πιο συχνή επιπλοκή µετά από PRK. Τα αίτια που µπορεί να το προκαλέσουν είναι διόρθωση υψηλών αµετρωπιών, µικρές…
Συµπτωµατική υποδιόρθωση ή υπερδιόρθωση Μερική υποχώρηση του διαθλαστικού αποτελέσµατος Απώλεια καλύτερα διορθούµενης οπτικής οξύτητας Οπτικά φαινόµενα, όπως παροδικά ή µόνιµα glares και halos, ειδικά την…
Η LASIK (Laser in situ keratomileusis) ή αλλιώς laser κερατοσμίλευση είναι η πιο συχνή χειρουργική διαδικασία στην κερατοδιαθλαστική χειρουργική. Σε αυτήν την µέθοδο δηµιουργείται ένας…
LASEK Η τεχνική LASEK είναι µια τροποποίηση του PRK που προσπαθεί να διατηρήσει το επιθήλιο. Χρησιµοποιείται µια σπάτουλα για να ξεκολλήσει και να κυλήσει το…
Στην τεχνική PRK (PhotoRefractive Keratectomy), αφαιρείται το κεντρικό επιθήλιο του κερατοειδούς και το excimer laser χρησιµοποιείται για την εκτοµή της µεµβράνης του Bowman και το…
Παρά το γεγονός ότι υπάρχει µεγάλη πιθανότητα επιτυχούς αποτελέσµατος µετά την κερατοδιαθλαστική χειρουργική επέµβαση, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να τονιστούν όλες οι πιθανές…
Απόλυτες αντενδείξεις Ασταθής διάθλαση Ορισµένες ανωµαλίες του κερατοειδούς (π.χ. κερατόκωνος ή άλλες µορφές εκτασίας του κερατοειδή, λέπτυνση, οίδηµα, διάµεση κερατίτιδα ή νευροτροφική, εκτεταµένη αγγείωση) Ανεπαρκές…
Συµβατικά excimer laser (conventional excimer laser) Το excimer laser µεταβάλει την πρόσθια καµπυλότητα του κερατοειδούς και την τροποποιεί µε βάση το συγκεκριµένο διαθλαστικό σφάλµα που…
Εισαγωγή Ο όρος 'διαθλαστική χειρουργική' περιγράφει ένα σύνολο επεµβάσεων που τροποποιούν την διαθλαστική κατάσταση του οφθαλµού. Αυτές χωρίζονται στις επεµβάσεις που αφορούν τον κερατοειδή και…
Η προεγχειρητική αξιολόγηση εµπεριέχει τους ακόλουθους στόχους: Να εξετασθεί ο ασθενής προεγχειρητικά Να καταγραφούν ακριβώς τα συµπτώµατα, τα ευρήµατα και οι ενδείξεις της θεραπείας Να…
Γενικές οδηγίες: Η διαθλαστική χειρουργική αποτελεί την υποειδικότητα της οφθαλµολογίας που αντιµετωπίζει χειρουργικά τις διαθλαστικές ανωµαλίες των οφθαλµών (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµό και πρεσβυωπία), µε στόχο…
Αντενδείξεις διαθλαστικής επέμβασης στον κερατοειδή: Ασταθής διάθλαση Ανωµαλίες κερατοειδούς (κερατόκωνος σε εξέλιξη, εκτασίες, λέπτυνση, οίδηµα, στρωµατική ή νευροτροφική κερατίτιδα, εκτεταµένη νεοαγγείωση) Ανεπάρκεια κερατοειδικού πάχους για…
Συµπτωµατική µη προγραµµατισµένη υποδιόρθωση ή υπερδιόρθωση Μερική υποστροφή Απώλεια καλύτερα διορθωµένης οπτικής οξύτητας Φαινόµενα νυχτερινής όρασης όπως φωτεινοί δακτύλιοι (halos) Μειωµένη ευαισθησία αντίθεσης (contrast sensitivity)…
Μετεγχειρητική φροντίδα Τοπικές αντιβιοτικές σταγόνες χορηγούνται για λίγες ηµέρες για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο µετεγχειρητικής µόλυνσης και σταγόνες στεροειδούς χρησιµοποιούνται, για συντοµότερο διάστηµα συγκριτικά µε…

ABOUT US

Assistdr Ophthalmology: Η πρώτη on-line διαδραστική οφθαλμολογική κοινότητα στην Ελλάδα. Ο ιστότοπος κλειδί για όλους τους επαγγελματίες οφθαλμίατρους. Έγκυρη ενημέρωση για όλα τα τελευταία οφθαλμολογικά & τεχνολογικά νέα. Πλήρως ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα διεθνών συνεδρίων, οφθαλμολογικών ημερίδων και επιστημονικών εκδηλώσεων. Οργανωμένη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με αμέτρητες επιστημονικές εργασίες, ομιλίες, παρουσιάσεις και e-books. Εκπαιδευτικά animation videos, οπτικοακουστικό υλικό με ανάλυση οφθαλμικών παθήσεων, περιγραφή σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων, επεξήγηση χειρουργικών τεχνικών, αλλά και ζωντανά χειρουργεία. Αναρίθμητα on-line εργαλεία, εξομοιωτές όρασης, βήμα προς βήμα video tutorials, user guides και operation manuals οφθαλμολογικού εξοπλισμού κ.ά.

 

NEWSLETTER

Καταχωρήστε το e-mail σας και ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες επιστημονικές & τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της οφθαλμολογίας: